PTSD

All posts tagged PTSD

Benefits of Meditation: 2) Psychological/Emotional-Οφέλη του Διαλογισμού: 2) Ψυχολογικά/Συναισθηματικά

Published 6 April 2018 by Eris Ilmirith

Meditation greatly affects our psychological and emotional life in a very positive way! Here is what meditation can do for you:

 • Meditation can make us feel happier, more fulfilled. As we get in touch with here and now both within and without, meditation can help us appreciate what we have. It also helps us with problem-solving, which…
 • boosts our confidence. Meditation can help us know ourselves and like them! Increased Mindfulness leads to increased self-esteem, but
 • less ego. People who meditate do not feel the need to prove themselves constantly. Knowing who we are and what we want makes us more tolerable. It is hard to judge when you know your flaws, isn’t it!
 • Thus, Meditation makes us more compassionate, more sympathetic towards others. It makes it easier to accept and love.
 • Relaxed body and mind make us more relaxed in our behavior. Aggression and automatic responses happen less and less the more we meditate.
 • It decreases anxiety and stress (see previous article) and helps us fight depression. As depression is characterized as the 21st century dis-ease, it is obvious how much meditation can help. Except from relaxation and Mindfulness, it also helps in the secretion of endorphins.
 • It acts against P.T.S.D., phobias and adds to the emotional stability.
 • It makes us feel good with ourselves, as it is something challenging and also demanding, especially for busy people. Meditation can help us being more disciplined and organized…especially on how to help ourselves!
 • It reduces shyness. Meditation asks for a lot of introspection. People who consciously turn within and are happier and happier with what they find there, do not have any reason to be shy. They can calmly approach others. People who meditate regularly are generally more open to relationships.
 • It can help us stop harmful habits, such as alcohol, smoking or drugs. I am putting addictions here, because most part of an addiction is emotional. We think we need something in order to be somehow. Of course, the physical effects of such substances is not to be taken light-heartily. It can also decrease emotional eating and drinking.

In Love and Light always,

E.I.

picture from Google

Ο διαλογισμός επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογική και συναισθηματική ζωή μας με πολύ θετικό τρόπο! Να τι μπορεί να κάνει ο διαλογισμός για σας:

 • Ο διαλογισμός μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πιο ευτυχισμένοι, πιο ικανοποιημένοι. Καθώς ερχόμαστε σε επαφή με το εδώ και τώρα, τόσο μέσα όσο και εκτός, ο διαλογισμός μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε τι έχουμε. Βοηθά επίσης στην επίλυση προβλημάτων, η οποία …
 • ενισχύει την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Ο διαλογισμός μπορεί να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να μας αρέσει! Η αυξημένη ευαισθησία οδηγεί σε αυξημένη αυτοεκτίμηση, αλλά
 • λιγότερο εγωισμό. Οι άνθρωποι που διαλογίζονται δεν αισθάνονται την ανάγκη να αποδεικνύουν διαρκώς ότι έχουν δίκιο. Γνωρίζοντας ποιοι είμαστε και τι θέλουμε, γινόμαστε πιο ανεκτικοί. Είναι δύσκολο να κρίνεις όταν γνωρίζεις τα ελαττώματά σου, έτσι δεν είναι;
 • Έτσι, ο διαλογισμός μας κάνει πιο συμπονετικούς απέναντι στους άλλους. Κάνει πιο εύκολη την αποδοχή και την αγάπη.
 • Χαλαρά σώμα και μυαλό μας κάνουν να χαλαρώνουμε και στη συμπεριφορά μας. Η επιθετικότητα και οι αυτόματες αντιδράσεις συμβαίνουν ολοένα και λιγότερο όσο περισσότερο διαλογιζόμαστε.
 • Μειώνει το άγχος και το στρες (βλ. Προηγούμενο άρθρο) και μας βοηθά να καταπολεμήσουμε την κατάθλιψη. Καθώς η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται ως η ασθένεια του 21ου αιώνα, είναι προφανές πώς ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει. Εκτός από τη χαλάρωση και την ευαισθησία, βοηθά επίσης στην έκκριση των ενδορφινών, των ορμονών της χαράς.
 • Ενεργεί κατά του P.T.S.D., των φοβιών και προσθέτει στη συναισθηματική σταθερότητα.
 • Μας κάνει να αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας, καθώς είναι κάτι προκλητικό και απαιτητικό, ειδικά για τους πολυάσχολους. Ο διαλογισμός μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε πιο πειθαρχημένοι και οργανωμένοι…ειδικά για το πώς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας!
 • Μειώνει τη συστολή. Ο διαλογισμός απαιτεί πολλή ενδοσκόπηση. Οι άνθρωποι που συνειδητά γυρίζουν μέσα και είναι πιο ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι με αυτό που βρίσκουν εκεί, δεν έχουν κανένα λόγο να είναι ντροπαλοί. Μπορούν να προσεγγίσουν ήρεμα άλλους. Οι άνθρωποι που διαλογίζονται τακτικά είναι γενικά πιο ανοιχτοί στις σχέσεις.
 • Μπορεί να μας βοηθήσει να σταματήσουμε τις επιβλαβείς συνήθειες, όπως το οινόπνευμα, το κάπνισμα ή τα ναρκωτικά. Βάζω τους εθισμούς εδώ, επειδή το μεγαλύτερο μέρος ενός εθισμού είναι συναισθηματικό. Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε κάτι για να είμαστε κάπως. Φυσικά, οι φυσικές επιδράσεις τέτοιων ουσιών δεν πρέπει να λαμβάνονται ελαφρά τη καρδία. Μπορεί επίσης να μειώσει τη συναισθηματική κατανάλωση φαγητού (βουλιμία, νευρική ανορεξία).

Με Αγάπη και Φως πάντα,

Ε.Ι

εικόνα από το Google

Advertisements