όσφρηση

All posts tagged όσφρηση

Does Aromatherapy work for people without their sense of smell? – Δουλευει η Αρωματοθεραπεια για ατομα που εχουν χασει την αισθηση της οσφρησης;

Published 20 April 2018 by Eris Ilmirith

Many people believe that Aromatherapy, because of its name and its connection to smell, benefits only those people who can smell. Of course, this is a normal misunderstanding, but it is only that; A misunderstanding!

Essential oils contain chemical substances that go into the blood circulation and therefore affect the whole body and its functions. The chemical substances reach the brain and affect the nervous system, having all these qualities on our psychology and even physical condition. It is more pleasing and satisfying to be able to smell the essential oil, as this can add to the experience, but it is not necessary in order to be benefited by it. Especially when the essential oils are used in a massage therapy, then the effects are even more immediate! It is also really important to speak to your therapist about any allergies you may have, as these go for the oils as well. Always prefer natural essential oils.

So, next time you think of aromatherapy, don’t think it twice, no matter how strong your sense of smell is…Just relax and leave the rest to your circular and nervous system…They know what to do!

 

In Love and Light always,

E.I.

picture from Google

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η Αρωματοθεραπεία, λόγω του ονόματος και της σύνδεσής της με τη μυρωδιά, ωφελεί μόνο εκείνους τους ανθρώπους που μπορούν να μυρίσουν. Φυσικά, αυτή είναι μια φυσιολογική παρεξήγηση, αλλά είναι μόνο αυτό. Μια παρεξήγηση!

Τα αιθέρια έλαια περιέχουν χημικές ουσίες που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζουν επομένως ολόκληρο το σώμα και τις λειτουργίες του. Οι χημικές ουσίες φθάνουν στον εγκέφαλο και επηρεάζουν το νευρικό σύστημα, επιδρώντας στην ψυχολογία και ακόμη και στη σωματική μας κατάσταση. Είναι πιο ευχάριστο και ικανοποιητικό το να μπορείτε να μυρίσετε το αιθέριο έλαιο, καθώς αυτό μπορεί να προσθέσει στην εμπειρία, αλλά δεν είναι απαραίτητο για να ωφεληθείτε. Ειδικά όταν τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται σε μια θεραπεία μασάζ, τότε τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο άμεσα! Είναι επίσης σημαντικό να μιλήσετε στον θεραπευτή σας για τυχόν αλλεργίες που μπορεί να έχετε, καθώς αυτές ισχύουν και για τα έλαια. Πάντα να προτιμάτε φυσικά αιθέρια έλαια.

αρομα

Έτσι, την επόμενη φορά που θα σκεφθείτε την αρωματοθεραπεία, μην το σκεφθείτε ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρή είναι η όσφρησή σας…Απλά χαλαρώστε και αφήστε τα υπόλοιπα στο κυκλοφορικό και νευρικό σας σύστημα…Αυτά ξέρουν τι να κάνουν!

Στην αγάπη και στο φως πάντα,

Ε.Ι

εικόνες από το Google

Advertisements