έμπνευση

All posts tagged έμπνευση

Times of Stillness-Στιγμές Ακινησίας

Published 8 May 2018 by Eris Ilmirith

I was thinking the other day that it has been long since I last wrote an article and I started feeling bad…I started thinking about what to write, something interesting that would affect many…But I couldn’t find anything. I thought about re-posting someone else’s post, but I didn’t like that idea either. When I started blogging I did it for the sake of writing my own articles, share my points of view, share myself…

But what if less people would like my blog then? What if I am not able to write for days, just how it happened these past couple of weeks? What should I do? I would normally press myself to write something about something, anything at all…But I didn’t have any inspiration, no ideas, just running from one chore to some job and from there to an errand…And there were also happy moments, birthdays and name-days, visiting friends…There are those phases in our lives when everything seems to go too fast, everything seems to let you behind, even time itself.

I remembered what I have so many times read in my magickal studies; there are times you just need to rest. There are times when magick won’t work, there will be no sparks…These are the times to turn within and find the stillness there. Sometimes, the only way to get in the flow is to let go and stay still, listen to the voice within and finally find peace…And I will always prefer to write when I really have something to share than writing whenever whatever…

Thank you all for being here…You are the most important factor of this blog.

In Love and Peace always,

E.I.

Σκέφτηκα πριν λίγο καιρό ότι είχε περάσει πολύς χρόνος από τότε που έγραψα ένα άρθρο τελευταία φορά και άρχισα να νιώθω άσχημα…Άρχισα να σκέφτομαι τι να γράψω, κάτι ενδιαφέρον που θα επηρέαζε πολλούς… Αλλά δε βρήκα τίποτα. Σκέφτηκα να αναδημοσιεύσω τη δημοσίευση κάποιου άλλου, αλλά ούτε και αυτή η ιδέα μου άρεσε. Όταν ξεκίνησα το blogging το έκανα για για τη χαρά του να γράφω τα δικά μου άρθρα,  να μοιραστώ τις απόψεις μου, να μοιραστώ τον εαυτό μου…

Αλλά τι γίνεται αν λιγότεροι άνθρωποι ακολουθούσαν το blog μου; Τι γίνεται αν δεν είμαι σε θέση να γράψω για μέρες, ακριβώς όπως συνέβη αυτά τα τελευταία δύο εβδομάδες; Τι θα έπρεπε να κάνω; Κανονικά θα πίεζα τον εαυτό μου να γράφω κάτι για κάτι, ο,τιδήποτε …Αλλά δεν είχα έμπνευση, ούτε ιδέες, απλώς έτρεχα από μια δουλειά σε μια άλλη δουλειά και από εκεί σε μια τρίτη… Και υπήρχαν επίσης ευτυχισμένες στιγμές, γενέθλια και ονομαστικές γιορτές, επισκέψεις σε φίλους… Υπάρχουν αυτές οι φάσεις στη ζωή μας όταν όλα φαίνονται πολύ γρήγορα, όλα φαίνεται να μας αφήνουν πίσω, ακόμα και ο χρόνος ο ίδιος.

Θυμήθηκα αυτό που έχω διαβάσει τόσες φορές στις σπουδές μου. Υπάρχουν φάσεις που απλώς πρέπει να ξεκουρασθούμε. Υπάρχουν στιγμές που η μαγεία δε θα λειτουργήσει, δε θα υπάρχουν σπινθήρες… Αυτές είναι οι φάσεις για να στραφεί κάποιος μέσα του και να βρει την ακινησία εκεί. Μερικές φορές, ο μόνος τρόπος να βρεθείς στη ροή είναι να αφεθείς να μείνεις ακίνητος, να ακούσεις τη φωνή μέσα και τελικά να βρεις ειρήνη…Και θα προτιμώ πάντα να γράφω όταν έχω πραγματικά κάτι να μοιραστώ από το να γράφω όποτε ο,τιδήποτε.

Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ … Είστε ο πιο σημαντικός παράγοντας αυτού του ιστολογίου.

Με Αγάπη και Φως πάντα,

Ε.Ι.

Advertisements